Kötelmi jog

Pontosan mi is az a garancia?

A garanciális jogokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a Fogyasztóvédelmi törvény (Fgytv.)  szabályozza, amelyek együttesen biztosítják a fogyasztók jogait és a vállalatok kötelességeit. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mit is jelent a garancia és hogyan működik a gyakorlatban.

Mi is az a garancia?

A garanciát a köznyelvben jótállásként ismerjük. A garancia egy ígéret, amit a termék gyártója vagy eladója tesz arra vonatkozóan, hogy a termék bizonyos időn át megfelelően fog működni. A garanciális időtartam és feltételek a terméktől és a gyártótól függően változhatnak.

Példák a garancia gyakorlati alkalmazására

  1. Javítás: Tegyük fel, hogy vásárolt egy új mosógépet, és néhány hónap után hibát észlel benne. A garanciális időszakban (amit a gyártó vagy az eladó rögzített) a gyártónak vagy az eladónak kötelessége ingyenesen megjavítani a mosógépet. Ez azt jelenti, hogy nem kell fizetnie a javításért vagy az alkatrészekért.
  2. Cserélés: Mondjuk, hogy egy drága okostelefont vásárolt, és azt veszi észre, hogy a kijelzőn súlyos hibák vannak. Ha a hiba súlyos és nem javítható, a fogyasztó jogában áll kérni az okostelefon cseréjét egy hibátlan példányra. Ez azonban attól függ, hogy a vállalat milyen garanciális feltételeket írt elő.
  3. Pénzvisszafizetés: Ha egy termék hibás és semmilyen körülmények között nem javítható vagy cserélhető, a fogyasztónak jogában áll visszakérni az eredeti vételárat. Ez a garancia végső mentsvára, ha a termék többszöri javítás vagy cserélés után sem válik használhatóvá.
  4. Kiegészítő szolgáltatások: A garancia gyakran kiterjedhet kiegészítő szolgáltatásokra is, például a termék szállítására vagy az alkatrészellátásra. Például, ha egy laptop hibás, a gyártó vagy az eladó garanciális kötelessége lehet biztosítani a szükséges alkatrészeket és szakembert a javításhoz.

A garancia és szavatosság különbsége

Fontos megjegyezni, hogy garancia és a szavatossági jogok esetén nem ugyanarról beszélünk. A garancia önkéntes ígéret, amit a gyártó vagy az eladó tesz, míg a szavatosság kötelező az eladóra nézve a Ptk. alapján.  A szavatosság azt jelenti, hogy a terméknek meg kell felelnie a szerződésben vagy a jogszabályokban rögzített minőségi követelményeknek. A kellékszavatosságról korábban itt írtunk cikket: https://jogegyszeruen.hu/mit-lehet-tenni-ha-hibas-termeket-kapunk/

Mikor kötelező a garancia?

Bizonyos termékek (tartós fogyasztási cikkek) esetén jogszabály is kötelezően előírja a garanciát. A kötelező jótállás csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott fogyasztási cikkekre érvényes. Nem minősül fogyasztónak a cég vagy egyéni vállalkozás. Tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatban a jogszabály úgynevezett sávos jótállási időt határoz meg, amely az alábbiak szerint alakul:

10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év,
100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év,
250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

E-jótállási jegy

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását/üzembe helyezését követő napon köteles. A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a bizonylattal érvényesíthetőek.


A fogyasztók jogai Magyarországon szigorú védelmet élveznek, amelyre tekintettel az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell eljárni a termékhibák esetén az eladóknak. Ha fogyasztóként aggódik egy vásárolt termék minőségével kapcsolatban, mindig érdemes konzultálni egy ügyvéddel vagy a helyi fogyasztóvédelmi hatósággal, hogy megérthesse jogait és lehetőségeit a garanciális és szavatossági jogokkal kapcsolatban. A garancia és szavatosság együttesen erős védelmet nyújtanak a magyar fogyasztók számára és biztosítják, hogy a vásárlók elégedettek legyenek a megvásárolt termékekkel.

Még szintén kedvelheted...