Követeléskezelés nagyvonalakban

A Jog Közérthetően jelen cikkben kísérletet tesz a követeléskezelés folyamatának egyszerűen, közérthetően történő leírására, elmagyarázására. Cikkünkben a követeléskezelést elsősorban a magánszemély hitelezők oldaláról kívánjuk leírni és nem kívánunk kitérni a cégek felszámolására. A követeléskezelés menetének leírását érdemes a követeléskezelés fogalmának meghatározásával kezdeni. Követeléskezelés egy összetett szó, mely kettő szóból, a követelés és a kezelésből áll. …

Pontosan mi is az a garancia?

A garanciális jogokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a Fogyasztóvédelmi törvény (Fgytv.)  szabályozza, amelyek együttesen biztosítják a fogyasztók jogait és a vállalatok kötelességeit. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mit is jelent a garancia és hogyan működik a gyakorlatban. Mi is az a garancia? A garanciát a köznyelvben jótállásként ismerjük. A garancia egy ígéret, amit a …

Mit lehet tenni ha hibás terméket kapunk?

Valamely termék vásárlásakor sokszor találkozunk a kellékszavatosság fogalmával, ami a magyar jogrendszerben vásárlók és eladók közötti jogi kapcsolatot szabályozza az eladó hibás teljesítése esetén. A kellékszavatosság alapjai és szabályai a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:159-6:167. §-aiban találhatóak meg, és célja a vásárlók védelme abban az esetben, ha a vásárolt termék hibásnak vagy nem megfelelőnek …