A házassági vagyonjogi szerződések

A házasulók, illetve a házastársak körében gyakran merül fel a házassági vagyonjogi szerződés gondolata. Természetesen minden kapcsolatban az egyik legfontosabb elem a bizalom és a házassági vagyonjogi szerződés megkötésére irányuló szándékot sokan a bizalmatlanság jeleként szokták emlegetni. Álláspontunk szerint azonban egy jól megfogalmazott házassági vagyonjogi szerződés alkalmas lehet a bizalom erősítésére is.  Persze, csak ha …