Kötelmi jog

Mit lehet tenni ha hibás terméket kapunk?

Valamely termék vásárlásakor sokszor találkozunk a kellékszavatosság fogalmával, ami a magyar jogrendszerben vásárlók és eladók közötti jogi kapcsolatot szabályozza az eladó hibás teljesítése esetén. A kellékszavatosság alapjai és szabályai a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:159-6:167. §-aiban találhatóak meg, és célja a vásárlók védelme abban az esetben, ha a vásárolt termék hibásnak vagy nem megfelelőnek …

Családjog

A házassági vagyonjogi szerződések

A házasulók, illetve a házastársak körében gyakran merül fel a házassági vagyonjogi szerződés gondolata. Természetesen minden kapcsolatban az egyik legfontosabb elem a bizalom és a házassági vagyonjogi szerződés megkötésére irányuló szándékot sokan a bizalmatlanság jeleként szokták emlegetni. Álláspontunk szerint azonban egy jól megfogalmazott házassági vagyonjogi szerződés alkalmas lehet a bizalom erősítésére is.  Persze, csak ha …

Szerződések joga

Gépjármű adásvételi szerződések – Mire kell vigyázni?

Az ingatlan adásvételi szerződésekhez képest a legtöbb ember hajlamos elbagatellizálni a gépjármű adásvételi szerződés megkötésére való felkészülést, így sok esetben szemrevételezés nélkül aláírja az autókereskedő (vagy másik magánszemély eladó) által elé tett szerződést. Pedig ma már egy használt gépjármű vételára esetén is súlyos milliókról beszélünk. Amennyiben a későbbi kellemetlenségeket el kívánjuk kerülni, úgy nem elég …

Öröklési jog

Végrendeletről egyszerűen

Az élet előrehaladásával vagy a gyermekek születésével kinek ne jutna eszébe, hogy végrendeletet írjon a leszármazók közötti örökösödési viták elkerülése érdekében vagy abból a célból, hogy a törvényes öröklési rendtől eltérjen. A Jog Közérthetően jelen cikkében a végrendelkezés szabályait kísérli meg közérthetően leírni a kedves olvasói részére. Ma Magyarországon az alábbiak alapján lehet örökölni: Törvényes …

Végrehajtási jog

Végrehajtási sorrend közérthetően

A végrehajtási eljárás során az adós vagyonából történik a hitelező követelésének a kielégítése. Na, de mikor és milyen vagyonelemek vonhatóak végrehajtás alá? A Jog Közérthetően jelen cikkében a bírósági végrehajtási eljárásban alkalmazott végrehajtási sorrendet kísérli meg közérthetően elmagyarázni. A végrehajtási eljárásban a tartozást elsősorban az adós munkabéréből való letiltással, valamint a bankszámláján lévő pénz lefoglalásával …